این پروزه کفسابی واحد مسکونی-شهرک غرب است که متراژ آن 205 متر مربع بود . مالک جناب آقای یوسف زاده رضایت کامل از نتیجه کار داشتند .