پیچ رولپلاک نما

پیچ کردن سنگ نمای ساختمان

Posted on
پيچ كردن سنگ نماي ساختمان

پیچ کردن سنگ نمای ساختمان   سنگ نمای ساختمان ها بعد از مدتی شل شده و می افتند که می تواند باعث بروز خطرات جانی و مالی ناگواری گردد که با پیچ کردن سنگ نمای ساختمان می توان جلو این خطرات ناگوار را گرفت افتادن سنگ نمای ساختمان در استان تهران و کرج بسیار شایع […]