ارسال عکس یا فیلم از ساختمان (اول انتخاب عکس را بزنید عکس را انتخاب کردین سپس ارسال عکس را بزنید تا عکس یا فیلم برای ما ارسال شود)
طریقه ارسال عکس

باز زدن بر روی انتخاب عکس یا فیلم  و انتخاب عکس مورد نظر عکس مورد نظر انتخاب می شود و بعد بر روی ارسال عکس یا فیلم بزنید تا عکس یا فیلم مورد نظر برای استادکار ارسال شود تا قیمت دقیق و مناسب و تخفیف دارشو به صورت دقیق بیان کنیم

Call Now Buttonجهت تماس کلیک کنید(بهنام)